K2's Ekonomi & Lön Kontroll AB

ÅRSREDOVISNING & FÖRETAGSANALYS

Företagsanalys

Vad är en företagsanalys, och är det något för dig? 


Företagsanalys är att skapa förutsättningar, för att växa och för att utveckla företaget framåt, men man kan även analysera och se bara hur det står ställt för företaget i olika situationer. Man kan lätt se om företaget är i stagnation, neråttrend eller växande. Samtidigt kan intressenter få fram olika analyser utifrån din årsredovisningen. 


Vad är du intresserad av att veta av ditt företag?

Kanske du är påväg att ta nya steg, som att vara i investeringstankar eller funderingar kring att ta ett banklån, hur min ekonomi ligger till och har jag råd att anställa, många tankar kan florera, därför är en analys bra att ta till.


Bara att förså företagets ekonomiska utveckling och sambandet, leder till bättre kvalite i ditt beslutsfattande. Så ta steget och anlita K2's Ekonomi & Lön kontroll AB att analysera Ert företag, så ni kan förbättre och effektivisera er verksamhet till en mer långsiktig lönsamhet och tillväxt. 

K2 Erbjuder följande analyser


  • Lönsamhetsanalys
  • Nyckeltalsanalys
  • Du Pont-modellen
  • Finanseringsanalys

Vill du ha hjälp eller sammarbete

BOKSLUT/ ÅRSREDOVISNING

Dax att avsluta ert räkenskapsår?

K2's Ekonomi & Lön Kontroll avslutar ert företags år genom att upprätta era olika årsbokslut. Det finns olika regelverk att följa utifrån företagsform. Dessa heter K1-K3. 


Hur skiljer sig regelverken K1, K2 och K3?

Den löpande bokföringen ska vid räkenskapsårets slut avslutas med en årsredovisning eller ett årsbokslut. Myndigheten Bokföringsnämnden har tagit fram tre olika regelverk – K1, K2 och K3 – som reglerar hur årets löpande bokföring ska avslutas.

Tanken är att varje regelverk, i form av ett allmänt råd, ska innehålla alla regler som krävs för att upprätta en årsredovisning.

Regelverk för att upprätta årsredovisningar finns sedan december 2016 för samtliga företagsformer. Alla aktiebolag och ekonomiska föreningar måste sedan 2014 tillämpa ett K-regelverk. 

K1 regelverket-Bokslut

För enskilda näringsidkare (enskilda firmor),

ideella föreningar och registrerade trossamfund

med en omsättning på högst 3 miljoner kronor finns möjligheten att göra årsbokslutet i förenklad form.

K-regelverket Årsbokslut (K2/K3)

Aktiebolag och ekonomiska föreningar som definieras som mindre kan välja att upprätta sin årsredovisning enligt det allmänna rådet Årsredovisning i mindre företag.

Dessa är kriterierna för mindre företag: 

  • Ett medelantal anställda på minst 50 personer.
  • Balansomslutning på minst 40 miljoner kronor per år.
  • Nettoomsättning på minst 80 miljoner per år.

När du går över till ett större företag då ska två av dessa ovanstående kriterier uppfyllas två år i rad, så när företaget går in i år tre klassas de som större företag och måste följa K3 regelverket som är mer styrt och mer rättvisande bild av företaget.

K4 regelverket

Är för de företag som är på den intronationella normgivningen (IAS/IFRS) och omfattas inte av bokföringsnämdens normer.