K2's Ekonomi & Lön Kontroll AB

TJÄNSTERBolagsregistrering


K2's ekonomi hjälper gärna till att etablera er nya verksamhet. Vi kan mötas och gå igenom allt inför registreringen, eller om du redan känner dig klar kan du fylla i detta formulär, så sammanställer K2's Ekonomi & Lön Kontroll informationen och sänder in till Bolagsverket. 

Faktureringstjänst


K2's Ekonomi erbjuder företagare fakturering ut till kund. I faktureringstjänsten ingår er logga på fakturautskriften, kuvert samt porto el e-tjänst. Ni fyller i fakturaunderlaget och sänder in, K2's Ekonomi sammanställer er personliga kundfaktura och levererar ut till kund.  

Löneadministration


Detta är ett kapitel för sig med många lagar och regler. Här krävs stor kunskap i kollektivavtal, avtalsrätt, semester, flextider, föräldraledighet, traktamenten, förmåner, arbetsgivardeklarationer, olika arbetsgivarintyg, pensionsförsäkringar och mycket mer. Löneadministrativa arbetet kan vara tidskrävande och komplicerat, och är väldigt viktigt och känsligt område för de anställda. 

K2's Löneregistreringstjänst hjälper företagare med alla lagar och regler som står inför lönekörningen. Ni rapporterar in underlaget på tid och frånvaro, så tar K2 över och ser till att lönekörningen och rapporteringen av arbetsgivardeklarationen till skatteverket blir rätt. Löne -och skatteutbetalning ingår i denna tjänst. 

Betalningstjänst


K2's Ekonomi & Lön Kontroll, erbjuder även betalningstjänst till företagare. Ni levererar underlaget i vår korrispondenslåda, och där tar K2 över och betalar in leverantörsfakturan, samt bokför den och lägger den i er onlinepärm. Denna tjänst ingår dock bara i helhetslösningspaketen. 

Online tjänster


Här har jag helhetslösningen där allt ingår, och ni betalar bara en fast kostnad månad efter månad. Ni har även full insyn i er onlinepärm och den löpande bokföringen, lönehanteringen och mycket mer, till ett riktigt bra pris. Följ K2's arbete vart du än befinner dig. Gå in och läs mer om de fyra onlinepärmarna

Deklaration


Företagsdeklarationerna görs oftast i samband med årsboksluten.

Inkomstdeklaration, som det även kallas, är en årlig handling där inkomsttagare, både fysiska och juridiska personer, redovisar hur mycket som intjänats under föregående år och hur mycket skatt som ska betalas. K2's Ekonomi hjälper er gärna med detta. Online eller som den gamla traditionella vägen.

Suport och timpris

 

K2's Ekonomi & Lön kontroll AB har ett timpris på 550 kr timmen. Så allt utanför paketpriser kommer vara timtaxa, om vi inte kommit överens om annat. 

Lägsta debiterade tid är varje påbörjad 30 min/tillfälle. Vad som kan timdebiteras är sortering av material, kontakt med myndigheter, arbetsgivarintyg eller om inga avtal finns mellan K2's ekonomi och kunden.

K2's Akut timpris är när det är akuta ärenden och högt prioriterat från företagaren och den ligger på 990 kr i timmen.
Företagsanalys


Vill du veta hur ditt företag mår och kanske står inför ett nytt beslutsfattande? 

K2's Ekonomi och Lön kontroll vill att ditt företag ska ha bra kondis. Vill du veta mer? Kolla då in vad K2 har att erbjuda.

Bokslut/ Årsredovisning

 

K2's Ekonomi & Lön kontroll AB hälper företagare att avsluta sitt räkenskapsår, genom olika regelverk K1-K4. Gå in och läs mer om varje kategori.
Bokföring


Att sköta den löpande bokföringen kan vara mer tidskrävande och svårt än man tror. Slipp de kostsamma onödiga fel som kan uppstå, och lägg mer tid på det du är bra på, som din kärnvärksamhet.

K2's Ekonomi och lön Kontroll AB följer lagar, regler och normer som bokföringslagen (BFL) säger. Här ordnar, värderar, sammanställer och rapporterar K2 alla affärshändelser som går in och ut i företaget. En löpande bokföring där du har full kontroll på din ekonomi.